Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

  • RSS Bloggat

    • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

Säkerhetstips

Hur använder man en laglig överfallsprej för ökad personlig säkerhet (Del1)

En självförsvarsspray kan du använda mot någon som fysiskt vill skada dig. Detta är en skyddsanordning som är bäst lämpad för självförsvar. Även om du äger en flaska skunkspray kommer den inte göra dig någon nytta om du inte vet hur man använder den. Här är några enkla tips som visar dig hur du bäst använder din självförsvarsspray. Din överfallsspray kan rädda liv! Läs mer…

 

Motstånd lönar sig vid överfall och våldtäkt (Del 2)

En del personer anser inte att man skall bruka våld vid en överfallssituation. Det är sant att våld föder våld, men i en situation där man blir överfallen som kvinna utav en man så förväntar sig mannen inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår kvinnan tillbaka reagerar mannen annorlunda. Självförsvar med våld är så pass ovanligt bland kvinnor. Mannen avbryter därför oftast sin handling, han backar och övergreppet upphör. Läs mer…

 

Förebygga överfall: strategier och tips för personlig säkerhet (Del 3) 

Du måste först förbereda dig mentalt och praktiskt för självförsvar. Du måste inse att du är värd att försvara och ge dig själv tillåtelse att försvara dig med både ord, röst och kropp.
Förbered och planera din färdväg. En annan bra förberedelse är att informera andra var du är. Om du varit på fest kan du komma överens med andra att du ringer dem när du kommit hem, har du inte hört av dig inom ett visst klockslag vet de att någonting har hänt. Läs mer…
 

Självförsvar: verbala strategier kan rädda ditt liv: (Del 4) 

Namnge – kritisera – säg vad du vill – Självförsvar handlar inte bara om att kunna använda våld, utan också om hur man kan slippa ifrån våld genom tex. diplomati eller genom en smidig verbal strategi. Vad är då en verbal strategi? Jo, en verbal strategi är formeln: Namnge – kritisera – säg vad du vill. Du får alltså först namnge vad som händer, det vill säga sätta ord på det som är kränkande, t.ex. att han tafsar på dig. Läs mer…
 

Tips för din säkerhet: Faran lurar i bil, hiss, trappa (Del 5) 

Om du åker bil med en man som trakasserar och hotar dig och han vägrar släppa av dig när du begär det, kan du t.ex. tuta för att väcka uppmärksamhet, eller kasta ut saker ur bilfönstret. Om det är en taxichaufför skall du notera hans taxinummer och sedan anmäla honom – om inte för din egen skull så för andras. Om det är du själv som kör bilen när en passagerare börjar trakassera dig kan du t.ex. köra på sådant sätt att han blir rädd. Dessutom ska du tuta. Ett annat tips är att köra till ett ställe där du kan få hjälp. Läs mer…
 

Personlig säkerhet:  Självförsvar med eller utan våld? (Del 6) 

Kvinnor sätter vanligen gränser mot män på ett undfallande sätt, t.ex. genom att vädja, ignorera eller snällt säga ifrån. Detta fungerar tyvärr väldigt sällan. Man måste försöka visa gränser så tydligt man kan. En angripare söker alltid ett lätt offer. De första minuterna är avgörande. Visar kvinnan då bestämdhet så ökar hon chansen att mannen skall sluta kränka henne. Det är viktigt att du så fort som möjligt visar att du är en stark försvarare och inte ett offer. Läs mer…
 

Bli bättre på självförsvar: Våld mot förövarens svaga punkter! (Del 7)

De flesta menar nog att man inte ska bemöta våld med våld. Vi kvinnor ska ju vara ”smartare” och då förväntas vi inte ge tillbaks med samma mynt. En manlig förövare eller angripare förväntar sig ingen fight, alltså. Att försvara sig genom att bemöta våldet, så som beskrivs nedan, kan därför vara ett smart drag. Kanske bara det faktum att du bemöter våldet är avskräckande för angriparen. Skriker eller larma du med ett personlarm samtidigt, så att du påkallar omgivningens uppmärksamhet, kanske han backar bort och ger upp! Läs mer…
 

Självförsvar: Kroppen som vapen vid överfall / våldtäktsförsök (Del 8)

När du konfronteras med en angripare får du lov att försvara dig och använda vilka metoder som helst. Det innebär att du kan behöva använda vad du har till hands för att slå honom ifrån dig. Efter att du påkallat uppmärksamhet genom skrik, larm eller siren bör du, om detta inte fungerat, överväga våld. Men våldet ska vara i relation till det du utsätts för enligt nödvärnslagen. Läs mer…