Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

  • RSS Bloggat

    • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

Laglig pepparspray

KNOCK OUT

Bodyguard KNOCK OUT är en laglig försvarsspray framtagen med tanke på alla trend- och säkerhetsmedvetna kvinnor. Effektivaste innehållet är kombinerat med vassaste burken och man väljer en designad etikett i fem versioner. Innehållet i alla KNOCK OUT sprayerna är dock detsamma: starkt förblindande, rödfärgande och avskräckande!
 

Vad skrivs i media om
Bodyguard självförsvarsspray:

 

Självförsvar- och säkerhetstips!

Våldet i Sverige ökar och de anmälda våldsbrotten blir bara fler och fler. Det sker i genomsnitt två sexualövergrepp i timmen, dygnet runt, året om och en tredjedel av de utsatta är under 15 år! Tyvärr är det bara en bråkdel, bara ca var femte sexualbrott, som anmäls. En del av dessa brott kan förebyggas.

 

Med en egen personlig Bodyguard, på burk, klarar du dig ur en sådan här knipa. Bild: Arrangerat överfall.

 

Våra säkerhetstips vänder sig till dig som tar personlig säkerhet på allvar, du som är otrygg och inte minst till dig som förälder till en tonåring. En del unga tar lätt på sin säkerhet. Du som förälder kan informera muntligen om det du tycker passar just din tonåring. Det kan rädda hennes liv!

Några säkerhetstips summeras nedan – de gör inte anspråk på att vara kompletta. För mer information klickar du på länkarna till respektive avsnitt.

Personlig säkerhet: var förberedd!

Det är bra att vara mentalt förberedd på ett överfall. I farliga situationer kan rädslan nämligen ge upphov till märkbara fysiska reaktioner. En del människor blir helt paralyserade och kan ha svårt för att skrika. Är du däremot förberedd på att något kan hända är det mindre troligt att din kropp reagerar med paralysering och du kan istället fokusera på ditt självförsvar. Att tex. skrika och kämpa emot  ökar dina chanser rejält.

Förbered och planera din färdväg hem 
så att du undviker farliga platser.

Se till att du har sällskap hem av en
kompis eller åtminstone bör du
informera nära och kära om var du
är.

Att inte använda droger eller alkohol
gör det  lättare att uppmärksamma
faror och lättare att använda
självförsvar.

Utsätt dig inte för onödiga risker! Klicka här för fler tips om personlig säkerhet och att förebygga överfall.


Motstånd lönar sig!

Om det är så att du blir överfallen ska du kämpa emot. Undersökningar visar att ju tidigare och kraftfullare kvinnan gör motstånd desto mindre aggressiv blir mannen.

När en man överfaller en kvinna förväntar han sig inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår kvinnan tillbaka reagerar mannen annorlunda. Läs mer om att motstånd lönar sig vid överfall.

Du tjänar alltså på att visa att du inte accepterar övergrepp. Du kan spraya honom med Bodyguard laglig pepparspray, sticka honom med dina nycklar eller med annat föremål, skrika och slå tillbaks.

Ska jag bruka våld eller inte?

Självförsvar med våld är ovanligt bland kvinnor. Mannen avbryter därför oftast sin handling, han backar och övergreppet upphör. Förutom överraskningen att möta motstånd riskerar han att bli upptäckt, och det är det sista han vill. Många av oss känner till att testiklarna är mannens svaga punkt, men är det bästa stället om du vill använda våld mot en angreppsman? Läs mer om Självförsvar mot förövarens svaga punkter här, eller köp en laglig pepparspray nu!

 


Ingen kvinna ska behöva vara otrygg! Bodyguard har din familjs säkerhet i fokus!

Svensk lag: Nödvärnslagen om självförsvar samt Vapenlagen

Det vi i dagligt tal kallar självförsvar kallas i lagtexten ”nödvärn”. Nödvärn behandlas i Brottsbalken, 24 kapitlet och sammanfattas kort nedan.

Brottsbalken Kapitel 24 – Sveriges Rikes Lag
§1. Gärning som någon begår i nödvärn skall icke medföra ansvar. I nödvärn handlar den som söker:

1) avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

2) betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning.

3) hindra någon att olovligen intränga i rum, hus, gård eller fartyg, eller från rum, hus, gård eller fartyg avlägsna någon, som inträngt olovligen, eller om det är bostad eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna.

Tre villkor finns uppradade för nödvärnsrätt, dvs rätt till självförsvar.
* Det skall föreligga ett angrepp.
* Det skall vara aktuellt.
* Försvaret skall vara nödvändigt.

Vapenlagen är en lag som anger vilka vapen som är förbjudna för privatpersoner utan vapenlicens att bära och använda. Försvarssprayer som säljs här klassas inte under vapenlagen utan är licensfria och lagliga att använda i Sverige i självförsvar.

Det finns kopior av våra lagliga sprayer som hävdar att de är lagliga. Be om intyg från Rikspolisstyrelsen. Se vårt laglighetsintyg genom att klicka på den röda rutan nästan högst upp på sidan!

Klicka här för att välja en laglig sprej nu

 

 


Ta din säkerhet på allvar innan det är för sent! Lär dig självförsvar!

Capsaicin – otillåtet i svensk pepparspray

Vare sig du är man eller kvinna som söker skyddsutrustning, eller om du bara är intresserad av att känna större trygghet så ska du veta att det antagligen är mer farligt än säkert att vara beväpnad med den i Sverige olagliga pepparsprayen med pepparextrakt.

Även om pepparspray med pepparextrakt påstås vara icke-dödande, har det lett till en del dödsfall. Böterna för innehav av pepparspray är ca 4000kr och använder du den kan du få fängelsestraff. Det är inte bara i Sverige som pepparspray med pepparextrakt är förbjudet. Merparten av världens länder har förbjudit pepparspray med Capsaicin.

Innehållet i den olagliga pepparsprayen är OC, dvs Oleoresin Capsicum – en term som används med hänvisning till Chili-paprika-peppar. Värmen i Chilipeppar mäts med mängden capsaicin. Desto mer capsaicin, ju kraftigare biter den på angriparen.

Ren capsaicin är beräknat på 15.000.000 Scoville-enheter. Om du någonsin bitit i en jalapeño som innehåller endast 5000 Scoville enheter och upplevt dess glödande hetta, kan du tänka dig hur det känns att få ren pepparspray med capsaicin i ansiktet!

Pepparspray anses allmänt vara det mest beklämmande att uppleva, men det måste sprutas direkt i ögonen eller inhaleras för att vara mest effektivt.

Oleoresin Capsicum, OC, är ett inflammatoriskt ämne. När detta ämne kommer i kontakt med slemhinnor såsom ögon, näsa, hals och lungor orsakas omedelbara skador vilket resulterar i stora bristningar i ögonen, om inte tillfällig blindhet, och allvarliga andnings-svårigheter. Är du allergiker är risken för permanenta skador ännu större.

Klicka här och köp en laglig Bodyguardspray istället!

 

 

”Köp en egen personlig Bodyguard, på burk,

till någon du älskar! Du kan rädda hennes

eller hans liv!”

Vilken pepparspray bör jag köpa?

Först och främst ska du köpa en laglig spray, dvs en som inte innehåller det förbjudna peppar-extraktet, Oleoresin Capsicum. I Sverige finns flera alternativ. Här nedan ser du vilken försvarsspray som passar dig bäst.

Ventil:
Med en ventil som ger ett stort utflöde, i en bred spraydusch, dvs stor spridning i ett brett spektra, träffar även den mest oerfarna sin angreppsman eller angreppskvinna i ögonen, där sprayen har bäst effekt.
En stor spridning på sprayduschen passar dig som vet att du, i en eventuell  överfallssituation, kommer att ha svårt att sikta och träffa ögonen.
Ventilen som ger en spraydusch med brett spektra är det bästa alternativet när du sprayar din angreppsman från kort avstånd, vilket ofta är fallet vid överfall. Spray som kommer utanför ögonen rinner snabbt dit ändå för att öka den förblindande effekten.
Bodyguards klassiska spray, på bild nedan, har en bred spridning och innehållet är lättflytande för att snabbt rinna in i ögonen där det har som mest effekt.
Den klassiska Bodyguard självförsvarssprayen med förblindande verkan, utan färg (vit etikett) samt med färg (röd etikett). 
Om du ska kunna ”skjuta av” din spray på lite längre avstånd kan det vara en fördel att ha en spray som har en fokuserad, men skarpare, stråle med mindre spridning alltså. Är du erfaren, pricksäker eller har du övat på att använda försvarsspray tidigare kan denna spray med fördel användas
En skarpare stråle når aningen längre än den bredare och den står bättre emot blåsig väderlek. Dock kan det vara svårare att träffa prick i ögonen med en fokuserad stråle. Därför har både Bodyguard KNOCK OUT och Skunkspray ämnen tillsatta som har effekt både i mun, svalg och näsa. Sprayen behöver alltså inte hamna i ögonen för att få effekt även om det är där den bör hamna.
Bodyguard KNOCK OUT samt Bodyguard SkunkSpray har en fokuserad, skarpare stråle som därmed når längre.
Innehåll:
Innehållet i de lagliga pepparsprayerna har en förblindande verkan, dvs de agerar på ögonen så att det svider och tåras till den grad att du får tid att fly.
Den klassiska Bodyguard sprayen (röd eller vit etikett) irriterar dessutom den känsliga huden runt ögonen. När angreppsmannen kliar sig i ögonregionen tränger produkten in ännu bättre, effekten blir större; det är en ond cirkel.
De flesta sprayerna innehåller utöver förblindande ämnen även rödfärg för senare identifiering, gripande och dömande av gärningsmannen. Den klassiska Bodyguardsprayen med vit etikett har ingen färg tillsatt.
 Med smärtan av Bodyguard förblindande självförsvarsspray brinnande i ögonen är det omöjligt att fullfölja ett överfall. Det går inte att öppna ögonen.
Skunkspray innehåller utöver färg och förblindande ämnen ett specialämne som ytterligare påverkar gärningsmannens förmåga att genomföra överfall eller våldtäkt.
Bodyguard KNOCK OUT innehåller också specialämnen, utöver förblindande och rödfärgande ämnen. Dels innehåller Bodyguard KNOCK OUT en komponent som skapar obehag i näsa mun och svalg, som i princip upplevs som maskar som kryllar. Dels innehåller Bodyguard KNOCK OUT två olika lukt-specialämnen som agerar på gärningsmannens förmåga att genomföra överfall och våldtäkt.
Lock:
Locket har både betydelse för hur snabbt du kan börja spraya när du väl
bestämt dig att ”slå tillbaks” samt för säker förvaring av sprayen, tex i din handväska.
Det klassiska, röda Bodyguard locket snäpper du enkelt av med din tumme och därunder finns den stora, vita knappen som du trycker på för att sprayen ska börja flöda i riklig mängd. Denna knapp är mycket lätt att använda.
                                
Skunkspray från Bodyguard har ett svart specialdesignat lock som medger enkel utlösning samt säker förvaring. Du sticker bara in fingret i locket och trycker ner ”avtryckaren”. 
Bodyguard KNOCK OUT och Skunkspray, bild ovan, har ett svart, specialdesignat lock som aldrig bör tas av. Locket sitter stenhårt och skyddar därför väldigt bra mot oavsiktlig utlösning i tex din ficka eller handväska. Locket har ett hål för avtryckningsknappen. När du ska använda KNOCK OUT och Skunkspray sticker du bara in fingret i locket och trycker ner ”avtryckaren”.
Du bör ha sprayen i handen – och ditt finger bör vara på avtryckaren – när du går hem ensam i natten, är på mörka parkeringar eller befinner dig i otrygga kvarter och andra osäkra miljöer.
Klicka på länken nedan för att komma till sortimentet och välja den produkt du tror passar dig.
Se vilka laglig pepparspray som finns! Vi har ett års öppet köp om du är osäker.
 Motstånd lönar sig! Med en försvarsspray får du välbehövd trygghet.

Lär dig använda din lagliga pepparspray!

En laglig pepparspray kan rädda ditt liv om du kan använda den rätt!
Gör det till en vana att ha din spray i handen redo att användas, när du går till din bil på natten eller när du befinner dig på okända och osäkra platser. Om du blir överfallen behöver du bara sikta och trycka ner avtryckaren.
Sikta mot ögon och ansiktet och spruta sedan några sekunder. Det kan ta ett antal tiondels sekunder för sprayen att verka. Du kommer inte att döda personen men göra honom/henne förblindad och upptagen av smärtor, vilket kommer att ge dig tid att fly.
När du ser effekt hos din angreppsman ska du lämna platsen så snabbt du kan. Det viktiga nu är att komma i säkerhet.
 Det är lätt att använda Skunkspray och andra lagliga pepparsprayer i självförsvar. Men övning ger färdighet och ökar din säkerhet!
Genom övning kan du få din lagliga pepparspray att träffa angreppsmannens, eller angreppskvinnans ögon snabbt och korrekt. Målet är att överraska innan angriparen får en chans att reagera eller tänka. Överrasknings-momentet är av stor vikt.
Genom att skrika ”STOPP” eller ”NEJ” skapar du en viss osäkerhet och förvirring hos din motpart. På så sätt kan du även påkalla uppmärksamhet i din omgivning – om någon hör dig kan det bli din räddning.
Genom att höja din arm och hand mot angriparen får du honom att rikta sin uppmärksamhet mot just denna och inte mot din lagliga pepparspray som du har i andra handen. Att skrika och kämpa emot är bra för din chans att komma undan enligt statistik.
Vid ett överfall är det viktigt att inte tappa kontrollen och bli paralyserad vilket lätt händer. Öva därför på att använda sprayen. Köp en testspray eller använd en spray vars bäst-före-datum har gått ut.
Försök visualisera ett angrepp där du överraskar angreppsmannen genom att skrika och trycka av sprayen.
För ditt eget bästa är det bra att förvara din lagliga pepparspray på samma ställe varje gång, så att du inte behöver leta efter den när den behövs. Förvara försvarssprayen på det ställe som fungerar bäst för dig. Var noga med att du lätt och enkelt kan komma åt din lagliga pepparspray – alltid.
Bodyguard KNOCK OUT laglig peppar spray
Bodyguard KNOCK OUT är en laglig pepparspray som kan rädda ditt liv!