Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

 • RSS Bloggat

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

2. Motstånd vid överfall / våldtäkt

Motstånd lönar sig vid överfall och våldtäkt

En del personer anser inte att man skall bruka våld vid en överfallssituation. Det är sant att våld föder våld, men i en situation där man blir överfallen som kvinna utav en man så förväntar sig mannen inget eller väldigt begränsat motstånd. Slår kvinnan tillbaka reagerar mannen annorlunda. Självförsvar med våld är så pass ovanligt bland kvinnor. Mannen avbryter därför oftast sin handling, han backar och övergreppet upphör.

Våldsbrott ökar i Sverige – I genomsnitt 90 våldtäkter i veckan

Så mycket som 28 procent av kvinnorna i Sverige känner sig otrygga. Speciellt stor andel otrygga finns bland kvinnor i åldersgrupperna 20–24 och 65–79 där 35 procent eller mer känner sig otrygga. Närmare 7 gånger fler brott anmäldes 2007 än 1950. Antalet anmälda brott har allt sedan 1985 legat över en miljon per år. 2007 anmäldes 1 306 324 brott.
Antalet anmälda våldsbrott, som här representeras av mord, dråp, misshandel, våldtäkt, fridskränkning, kvinnofridskränkning, rån och våld mot tjänsteman, fortsätter att öka. Totalt anmäldes 105 000 våldsbrott under 2007, vilket innebar att våldsbrotten utgjorde 8 procent av samtliga anmälda brott. Våldsbrotten ökade med 7 procent jämfört med året innan. Ökningen hänger i huvudsak samman med ett ökat antal anmälda misshandelsbrott. Våldsbrotten har ökat under den senaste 10-årsperioden och var år 2007 nästan 50 procent fler än 1998.
Under 2007 anmäldes närmare 12 600 sexualbrott, vilket var en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Den största ökningen uppvisar de anmälda våldtäkterna, som ökade med 13 procent till drygt 4 700 brott. (Källor: Statistisk Årsbok 2009 samt Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:3 Nationella trygghetsundersökningen)

Motstånd lönar sig

Vare sig du gör motstånd eller inte är det ALDRIG ditt fel. Det är alltid gärningsmannen som är den skyldige. Om du blivit våldtagen så har du ändå gjort ditt bästa och det var det ända du kunde göra just då. Men du måste få veta att motstånd lönar sig om du utsätts för ett överfall eller våldtäkt. Att självförsvar verkligen lönar sig bekräftas av polisen, i undersökningar och givetvis kvinnors egna berättelser. En del tror det krävs mångårig kampsportsträning för att kunna bjuda på motstånd, så är det absolut inte. Det gemensamma för kvinnor som klarar sig undan övergrepp är att de gjort motstånd, på ett eller annat sätt. Självförsvar med våld krävs inget mer än att man ger utlopp för sin ilska. Oavsett hur stor och stark mannen är som överfaller så känner han samma smärta på ömtåliga kroppsdelar.
Undersökningar visar att ju tidigare och kraftfullare kvinnan gör motstånd desto mindre aggressiv blir mannen. När en man överfaller en kvinna förväntar han sig inget motstånd, han söker ett lätt offer. Genom hot eller fysiskt våld vill han att du under tystnad skall acceptera att bli våldtagen. Om du visar dig vara allt annat än detta, att du sprayar honom med självförsvarsspray, sticker honom med nycklar eller annat föremål, skriker och eller slår kommer han med största sannolikhet ge upp och fly. Förutom överraskningen att möta motstånd riskerar han att bli upptäckt, och det är det sista han vill.
Du kanske tror att om du förhåller dig passiv så får du mindre skador och risken att bli mördad minskar. Det är sant att kvinnor som gör motstånd får lite mer blåmärken och småskador än de som förhåller sig passiva. Om du däremot inte gör motstånd blir du våldtagen. Den skadan är betydligt mer allvarlig. Dessutom så återhämtar sig kvinnor som blivit våldtagna men ändå gjort motstånd psykiskt betydligare fortare än de kvinnor som inte gjort motstånd. Skulle mannen däremot reagera betydligt mer aggressivt på ditt motstånd skall du välja ett mer passivt försvar.
Uppemot 80% av de kvinnor som gjort motstånd när de utsatts för våldtäktsförsök klarade sig ifrån våldtäkt. Detta har framkommit i undersökningar genomförda i USA samt Storbritannien. I denna undersökning kunde man dra slutsatser att de som utsatts för våldtäkt genomgående hade uppträtt passivt.
De:
 • tvekade
 • gjorde inget motstånd
 • bad och grät
 • var rädda för att bli mördade
Kvinnorna som lyckades avvärja våldtäkt var påfallande mer aktiva och:
 • var misstänksamma och reagerade på ett bryskt eller fientligt sätt gentemot våldtäktsmannen innan själva övergreppet började
 • gjorde omedelbart motstånd
 • var beslutsamma att undvika våldtäkten till varje pris
 • slog och sparkade.
 • var inte rädda för att bli mördade

Du måste få veta att motstånd lönar sig vid övergrepp

Om du bestämmer dig för att använda våld eller inte vid ett eventuellt överfall är ett personligt ställningstagande. När man står öga mot öga med våldtäktsmannen är det för sent att börja fundera på etik och självkänsla. Du måste ha färdiga handlingsplaner ifall det skulle hända.
Enligt svensk lag har man rätt att försvara sig med det våld man anser behövs. Vid övergrepp är det angriparen som bryter mot lagen och skadar dig. I en sådan situation skall du sätta din egen säkerhet och ditt eget välbefinnande först. Du slåss för att undvika att bli våldtagen och rädda ditt liv. Du skall inte bry dig om hans eventuella skador. Det är han som är brottslingen, inte du. Skulle du bli åtalad för misshandel och sedan mot all förmodan få ett straff så är det betydligt bättre än att leva med det psykiska sår som en våldtäktssituation ger.