Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

  • RSS Bloggat

    • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

7. Våld mot förövarens svaga punkter!

Bli bättre på självförsvar: Våld mot förövarens svaga punkter!

De flesta menar nog att man inte ska bemöta våld med våld. Vi kvinnor ska ju vara ”smartare” och då förväntas vi inte ge tillbaks med samma mynt. En manlig förövare eller angripare förväntar sig ingen fight, alltså. Att försvara sig genom att bemöta våldet, så som beskrivs nedan, kan därför vara ett smart drag. Kanske bara det faktum att du bemöter våldet är avskräckande för angriparen. Skriker eller larma du med ett personlarm samtidigt, så att du påkallar omgivningens uppmärksamhet, kanske han backar bort och ger upp! Att använda laglig pepparspray är också ett smart redskap som, till skillnad från försvarsmetoderna nedan, inte ger permanenta livshotande skador.
Tänk på att när du försvarar dig själv med våld innebär det alltid en risk för ditt liv. Därför ska du alltid försöka med andra försvarsstrategier först. När du försökt alla andra utvägar och du absolut måste använda ett självförsvar med våld så är det dessa kroppsdelar som du ska fokusera på.

Primärmålen – kroppsdelar du bör rikta ditt självförsvar mot

Ögonen: En attack mot ögonen ger fruktansvärt våldsam effekt. Om du har händerna fria så tryck tummarna mot förövarens ögon med all kraft, detta kommer garanterat slå ut honom och kan inte klassas som övervåld om du blir överfallen. Riv annars i ögonen vilket lätt orsakar förstörda hornhinnor, vilket för det mesta läks av sig själv med tiden. Riv med naglarna över hela ansiktet. Det ger DNA bevis som sedan kan användas nu, och årtionden framåt i tiden, för att identifiera våldsmannen.
Strupen: Självförsvar som fokuserar på slag mot förövarens strupe med knytnäve eller armbåge orsakar fruktansvärd smärta och kan även orsaka medvetslöshet. Slå så hårt du kan rakt fram emot struphuvudet för maximal effekt. Använd gärna armbågen med att slå från sidan mot struphuvudet. Över och underarmsbenet är mycket hårda. Rotera höften åt det håll slaget skall träffa och låt armbågen följa med tills du når ditt mål. Du kan även bita överfallsmannen, det ger effekt.
Testiklarna / Penis: Även om du inte vet någonting om självförsvar så är jag säker på att du hört hur känsliga mannens könsdelar är. En attack mot förövarens testiklar orsakar smärta, chock och i vissa fall medvetslöshet. Bland det mest effektiva man kan göra är att ta ett ordentligt tag om testiklarna, klämma åt, vrida och dra. Gör du det ordentligt, kommer angriparen antagligen svimma efter ett par sekunder. Du kan också sparka med fotens ovansida eller med vristen rakt upp mot angriparens testiklar. Gör det fort, då hinner gärningsmannen inte få tag i din fot. Mannens penis är också känslig, men det ger inte samma effekt.
Knäna: En attack mot angriparens knän ger kraftig smärta samt gör våldsmannen oförmögen att gå. Det behövs inte mer kraft än en 11 årings för att en spark mot knäet skall leda till allvarliga skador. Därmed kommer angriparen att behöva förflytta sig krypandes efter dig.

Sekundärmålen – kroppsdelar du bör rikta ditt självförsvar mot om du inte kan komma åt primärmålen

Öronen: Slå med all din kraft mot angriparens öron med dina handflator. Du kan kupa händerna något och hålla ihop fingrarna, så du bildar två täta ”lock”. Orsakar smärta och kan spräcka trumhinnorna.
Näsan: En hård smäll på näsbenet kan orsaka stor smärta.
Fingrarna: Att i självförsvar vrida ett av angriparens fingrar bakåt kan orsaka stor smärta och innebära att förövaren släpper dig för en sekund.
Mellangärdet: En attack mot våldsmannens solarplexus är fruktansvärt effektivt, men det kan vara svårt att träffa rätt. En stöt mot solarplexus leder till att förövaren får andningsproblem.
Skenbenet: Slag mot förövarens skenben orsakar honom stark smärta och då kan du komma loss.
Fotens ovansida: Ett ordentligt stamp mot angriparens fotrygg gör att något/några av benen i foten går sönder, vilket orsakar smärta och gärningsmannen får svårt att följa efter dig.
Bakhuvudet: Slag mot bakhuvudet orsakar förövaren smärta och ett hårt slag kan göra att man svimmar, så att du kan ta dig loss och fly.

Använd det våld nöden kräver

Glöm aldrig att du har rätt att använda det våld som nöden kräver, om ditt liv är i fara, så kallat nödvärn – tveka aldrig att använda din lagliga pepparspray om det så behövs.