Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

  • RSS Bloggat

    • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

5. Säkerhet i bilen, hissen eller trappan

Tips för din säkerhet när faran lurar i bilen, hissen eller trappan mm.

Tips hur du klarar din säkerhet när du är hotad i en bil

Om du åker bil med en man som trakasserar och hotar dig och han vägrar släppa av dig när du begär det, kan du t.ex. tuta för att väcka uppmärksamhet, eller kasta ut saker ur bilfönstret. Om det är en taxichaufför skall du notera hans taxinummer och sedan anmäla honom – om inte för din egen skull så för andras.
Om det är du själv som kör bilen när en passagerare börjar trakassera dig kan du t.ex. köra på sådant sätt att han blir rädd. Dessutom ska du tuta. Ett annat tips är att köra till ett ställe där du kan få hjälp. Försök att undvika att ta till våld.

Trappuppgångar kan vara osäkra platser

När du befinner dig i en trappuppgång med en man som hotar och trakasserar dig kan du skrika så högt du kan ”DET BRINNER!” För att få grannarnas uppmärksamhet. At skrika på hjälp hjälper vanligtvis inte, eftersom människor är rädda för att själv råka illa ut.

I en hiss är du utsatt med självförsvarstekniker fungerar ändå

Det är otäckt att åka hiss tillsammans med en okänd man. Utrymmet är begränsat, och det kan vara svårt att få kontakt med andra människor. Men självförsvar fungerar lika bra i hiss som på andra platser. Vårt tips: använd din lagliga pepparspray. Spruta med den och använd den i handen för att kunna slå hårdare.

Akta dig för narkotikapåverkade personer

Narkotikapåverkade kan vara betydligt mer oberäkneliga än alkoholpåverkade personer. Vårt tips är att du beter dig lugnt och bestämt för att sedan så fort som möjligt ta dig ifrån platsen. Börja inte diskutera – då är din personliga säkerhet i fara.

Att hjälpa andra och slippa riskera våld

Om du ser någon i fara kanske du tänker att det är bäst att inte bli indragen. Din uppfattning är kanske att staten eller polisen är de enda som är ansvariga för säkerheten på gatorna, men det är faktiskt mycket vi andra kan göra för att det skall bli säkrare i samhället. Även om du inte behöver bli fysiskt indragen i en nödsituation du upptäckt, finns det saker du kan göra för att öka din medmänniskas säkerhet.
Tips för att hjälpa någon som är i fara:
  • Ring efter hjälp
  • Använda självförsvarsspray mot angriparen
  • Leta efter polis, dörrvakter, tågvärd eller liknande
  • Ropa på hjälp
  • Skrik åt en angripare
  • Kom ihåg detaljer
  • Varna andra med en siren eller ett larm.