Laglig pepparspray

Allt om laglig pepparspray

  • RSS Bloggat

    • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet just nu inte fungerar. Försök igen senare.

3. Att förebygga överfall: strategier och tips för personlig säkerhet

För dig som vill läsa snabba tips så kommer de direkt. Du som vill ha en mer detaljerad genomgång kan läsa denna längre ner.

KORTA TIPS SOM ÖKAR DIN SÄKERHET:

Planera din väg hem och informera andra!

Förbered och planera din färdväg. En annan bra förberedelse är att informera andra var du är. Om du varit på fest kan du komma överens med andra att du ringer dem när du kommit hem, har du inte hört av dig inom ett visst klockslag vet de att någonting har hänt. Bor du med någon kan du ringa hem och tala om vilken tid du beräknar vara hemma. Att inte använda droger eller alkohol gör att de är lättare att uppmärksamma farliga personer och lättare att handla i självförsvar. Därför är det väldigt viktigt att vara nykter när man är bland män man inte känner eller litar på. Givetvis kan man inte låsa in sig, utan det är en balans som du själv väljer. Utsätt dig inte för onödiga risker!

Öka din medvetenhet om vardagsrisker

När du utför dina dagliga aktiviteter är det lätt att glömma vardagsriskerna. På gatan svarar man i mobiltelefonen, man slumrar till på tåget eller bussen på väg hem från jobbet, på parkeringsplatsen tänker du främst på att stuva in varorna i bilen. Du tänker förmodligen inte på att telefonen eller handväskan kan bli stulen, eller att du kan bli rånad och i värsta fall utsatt för en våldtäkt. Men du bör bli mer uppmärksam på din omgivning.

Fundera över dina rutiner

Ta dig tid att bedöma de risker som finns i dina dagliga rutiner. När du kör bil, handlar, på hemväg från jobbet etc.

Var uppmärksam och avläs signaler!

Att vara uppmärksam på sin omgivning är ett väldigt bra sätt att undvika att hamna i de farliga situationerna. Många våldtäktsförsök startar med att mannen börjar tala med kvinnan. Han försöker inge förtroende och det är viktigt att vara misstänksam. Undersökningar visar att kvinnor som redan från början tenderade till att vara misstänksamma hade lättare att försvara sig och klara sig mot våldtäktsförsök.

Förbered dig på rädsla

Total paralysering är en helt ofrivillig reaktion. Tränar du på att skrika nej så är chansen att du kommer att göra detsamma vid ett överfall större och då ökar du dina chanser. Skriker du vid ett överfall ökar chansen att han skall bli rädd och ta till flykten, dessutom blir man mer kraftfull fysiskt när man väl skriker ordentligt. Detta beror på adrenalin som frigörs.

Undvik osäkra platser och håll avstånd till personer som verkar underliga

De flesta övergrepp mot kvinnor begås där det finns få människor i närheten.

Saker du bör undvika

Gå inte hem med din ipod i hörlurarna – då vet du inte vad som händer omkring dig. Gå på gatan istället för att gå nära en husvägg. Var uppmärksam på att någon kan stå gömd i skuggorna och lura. Sträck på dig och gå med självsäkra steg. Om en bil skulle stanna håll avstånd så du inte blir indragen i bilen. Välj vägar med belysning. Ha din försvarsspray i handen tex inne i jackfickan.

DETALJERAD GENOMGÅNG AV TIPS FÖR DIN SÄKERHET

Öka din medvetenhet

När du utför dina dagliga aktiviteter är det lätt att glömma vardagsriskerna. På gatan svarar man i mobiltelefonen, man slumrar till på tåget eller bussen på väg hem från jobbet, på parkeringsplatsen tänker du främst på att stuva in varorna i bilen. Du tänker förmodligen inte på att telefonen eller handväskan kan bli stulen, eller att du kan bli rånad och i värsta fall utsatt för en våldtäkt. Men du måste bli mer uppmärksam på din omgivning.

Fundera över dina rutiner

Ta dig tid att bedöma de risker som finns i dina dagliga rutiner. När du kör bil, handlar, på hemväg från jobbet etc.

Avläs signaler

Att uppfatta, bearbeta och värdera vår omgivning är något vi gör utan att tänka. Under samtal så uppfattar du små förändringar i den andra personens ansiktsuttryck eller röst och kan avgöra om han eller hon håller på att bli arg eller hotfull, utan att personen ifråga behöver säga något speciellt. Denna instinkt eller vad du nu vill kalla det är det som hjälper oss att undvika eller reagera på fara och, i förlängningen, överleva. Att agera utifrån sådana signaler kan ibland strida mot sociala konventioner. Om du till exempel blir utsatt för sexuella anspelningar på ditt arbete kanske du känner dig besvärad och tvekar att säga ifrån. Men du måste lita på din instinkt och handla utifrån den. Säg till rakt på sak att du inte accepterar sättet han uttryckts sig på. Om det fortsätter får du vara beredd att ta upp problemet med någon som kan lösa det.

Var uppmärksam!

Att vara uppmärksam på sin omgivning är ett väldigt bra sätt att undvika att hamna i de farliga situationerna. När du rör dig utomhus så kan du ta till vana att observera. Du kan titta efter ställen där personer kan stå gömda, till exempel buskar, bakom/i bil, portuppgångar osv. Du behöver inte förvänta dig att någon skall stå bakom varje buske eller bil, utan endast notera att där kan finnas en person gömd. Var uppmärksam på ljud omkring dig såsom steg, röster, billjus osv. Undvik att lyssna på cd-freestyle, mp3-spelare och liknande när du är ute sent, det hindrar dig från att höra ljud som kan förvarna om fara.
Om du måste ta dig ifrån den plats du befinner dig på så är det bra om du redan från början iakttagit vart möjliga utgångar finns, vart du kan springa för att försätta dig i säkerhet, och om det finns hinder mellan dig och flyktvägen. Ta till vana att lägga märke till sådana saker.
När du möter en person kan du notera hur han ser ut. Det är väldigt bra om du senare skall lämna signalement. Kännetecken du skall titta efter är längd, ögonfärg, hårfärg, rörelsemönster, speciella ärr eller tatueringar och andra saker som han inte kan ändra på så lätt. En mans beteende och kroppsspråk kan däremot tyda på att han är farlig på något sätt. Oftast reagerar vi intuitivt på sådana signaler, lita på din intuition.
Angående intuition så har väldigt många kvinnor efter övergreppet berättat att de innan överfallet kände att någonting var fel. Efteråt har de ångrat sig att de inte litat på sin intuition. Du behöver inte försöka intala sig att det beror på t.ex. fördomar, lita på din intuition den stämmer oftast. Men du måste förstå skillnaderna mellan att ha föraning om någonting och att ständigt vara rädd att något skall hända. Många kvinnor är rädda för att bli våldtagna när de går ensamma sent en kväll. Den rädslan är inte samma sak som att ana att en man är farlig, trots att han inte sagt något speciellt eller gjort något direkt hotfult.
Att utgå från att man alltid kan lita på andra och att tro att andra vill oss väl är tyvärr inte alltid klokt. Känn efter själv om du tror det ökar eller minskar risken i varje situation. Många våldtäktsförsök startar med att mannen börjar tala med kvinnan. Han försöker inge förtroende och det är viktigt att vara misstänksam. Undersökningar visar att kvinnor som redan från början tenderade till att vara misstänksamma hade lättare att försvara sig och klara sig mot våldtäktsförsök.

Förbered dig på rädsla

I farliga situationer kan rädslan ge upphov till märkbara fysiska reaktioner som du bör vara beredd på. I krislägen kan en del människor bli helt paralyserade och kan ha svårt för att skrika. Andra kanske inte ens förstår vad som händer. Detta är helt ofrivilliga reaktioner och ska inte ses som tecken på svaghet. Tränar du på att skrika nej så är chansen att du kommer göra det vid ett överfall större. Skriker du vid ett överfall ökar chansen att han skall bli rädd och ta till flykten, dessutom blir man mer kraftfull fysiskt när man väl skriker ordentligt.
En annan, mer betydelsefull, fysisk reaktion på att skrika ordentligt är att kroppen frigör adrenalin. Adrenalinkicken är förmodligen den mest användbara delen av rädsla, eftersom den gör att du kan göra undanmanövrar. Adrenalinet får hjärtat att slå fortare och du andas snabbare, vilket betyder att mer syre når hjärnan och musklerna. Dessa processer leder i sin tur till att dina sinnen blir mer känsliga och hjärnan arbetar snabbare. Du känner sig lättare och starkare än vanligt. Adrenalinet ökar även smärttåligheten. Men adrenalinets verkan går snabbt över och du blir trött.
Fastän de flesta av oss inte behöver använda vår överlevnadsinstinkt har vi fortfarande kvar den. Ha detta i åtanke om du är orolig att du inte kommer att veta vad du ska göra om du blir överfallen eller hotad. Ingen kan tala om hur exakt DU ska agera för att lösa ett överfall eller ett nödläge som en olycka, men i stort sett bör du vidta följande åtgärder:
  • Bedöm situationen: Arbeta snabbt och använd alla dina sinnen, klarför för dig själv exakt vad som har hänt och om det finns ytterligare risker för dig själv och andra.
  • Sätt dig i säkerhet: Om det finns ytterligare risker måste du kanske undanröja dem innan du gör något annat. Har du en inkräktare i huset ska du ta dig ut innan du ringer polisen.
  • Skaffa hjälp: I de flesta nödsituationer behöver man hjälp, antingen genom att ringa SOS Alarm eller från förbipasserande. Att skrika om man blir överfallen på gatan kan skrämma bort gärningsmannen och samtidigt få folk att komma till din hjälp. Använd gärna ett överfallslarm som komplement. Lita på dig själv att du fattar rätt beslut. Det kommer att grunda sig på intuition, liksom ditt sunda förnuft, tidigare erfarenheter och råd från andra.

Undvik farliga platser

De flesta övergrepp mot kvinnor begås där det finns få människor i närheten. En park eller kyrkogård är klassiska marker för överfall. Det är betydligt bättre att ta den där omvägen än att chansa på genvägen. Våldtäkter inomhus förekommer även det väldigt ofta.
En situation polisen särskilt varnar för är att följa med en man hem eller en man följer med dig hem redan första gången ni träffats. Om du ändå följer honom hem så notera hans adress noga. Följer han med dig så kontrollera att du verkligen fått hans riktiga namn. Ring en kompis medan han lyssnar och berätta exakt adress och killens namn, eller skicka ett sms med den informationen. Observera att en av orsakerna att denna typ av våldtäkt är så frekvent förekommande står att finna i olika kulturers sätt att se på en fri kvinnas rätt att ta hem en man utan att det betyder sex.

Undvik farliga personer

Våldtagna kvinnor och våldtäktsterapeuter rekommenderar att du så fort som möjligt lämnar området, springande om så krävs om han har något av följande beteende:
Han kränker dig känslomässigt, ignorerar dina åsikter osv.
Bestämmer vilka du ska umgås med
Uttalar sig negativt om kvinnor
Han blir väldigt lätt svartsjuk
Han dricker mycket eller använder andra droger. Försöker få dig berusad.
Han är fysiskt våldsam mot dig eller andra, behöver inte vara särskilt våldsam för att det ska klassas som ett dåligt tecken.
Han är elak mot barn eller djur.

Saker du bör undvika

Du bör hålla avstånd till okända personer. Ett avstånd på minst 2 armlängder är att rekommendera. Om det t.ex. ligger en man på marken och verka behöva hjälp, gå fram emot honom, men håll avståndet. Verkar det illa med honom så kontakta ambulans på telefon 112.
Gå mitt på trottoaren eller gatan istället för att gå nära en husvägg. Var uppmärksam på att någon kan stå i en port eller bakom en bil. Sträck på dig och gå med självsäkra steg. Om en bil skulle stanna och du skulle bli tillfrågad om någonting så håll avstånd så de inte kan dra in dig i bilen. Välj alltid vögar med belysning så länge det finns som alternativ. Ha gärna självförsvarsspray i en av händerna inne i t.ex. jackan.

Om du känner dig förföljd – vad ska man göra?

Om du misstänker att du är förföljd, byt sida samtidigt som du kikar över axeln. Det kan ju bero på tillfällighet om en man samtidigt korsar vägen som du. Korsa gatan igen. Följer han även då efter dig så kan du vara säker på att du är förföljd. Gör dig beredd för att klara dig undan ett möjligt kommande överfall. En annan strategi är att stanna upp och låta mannen passera dig. Du kan låtsas titta på klockan eller i handväskan samtidigt som du är uppmärksam på honom. Gå in på något ställe som är öppet, en affär, kiosk, restaurang etc. Du kan även hejda fotgängare eller bilist och be om hjälp. Stöter du på ett gäng så försök byta sida om vägen, låt dig inte stoppas av dem. Börjar de prata så svara kort eller inte alls, stanna inte upp för detta.
Om jag sitter i bil, buss, tåg – vad ska jag göra?
Kör du bil så ha alla bildörrar låsta. Lås bilen även om du lämnar den för en liten kort stund. Det har hänt att män hoppat in i bilar de sett kvinnor kör i syfte att våldta dem. Om du lämnat bilen olåst, kika in i baksätet innan du sätter dig. Parkera bilen på ett så upplyst ställe som möjligt.
Om en olycka hänt och någon frågar om hjälp, öppna inte dörren direkt. Veva inte ner hela rutan utan bara en del. Ring efter hjälp, tex. 112, eller åk iväg efter hjälp. Låt inte några män eller ens en ensam man åka med dig.
Får du själv fel på bilen, ring efter hjälp eller placera ut en varningstriangel och sätt dig i bilen tills någon stannar upp för att ge dig hjälp. Skulle någon sträcka in sin hand genom en öppen bilruta osv. så åk därifrån. Ta inte upp manliga liftare.
När du åker buss eller tåg, sätt dig så nära föraren du kan. I första vagnen på t.ex. ett tunnelbanetåg/spårvagn kan du lätt förarens uppmärksamhet. Om du tycker det är obehagligt att vänta vid tunnelbaneperrongen så kan du stå vid spärren, om det finns personal där. Beställ helst taxi via en växel. Tacka nej till en framvinkad eller beställd taxi om du blir misstänksam mot föraren av någon anledning. Åk aldrig svarttaxi, där är övergrepp och våld förekommande dagligen i Sverige.
Lifta inte. Om du trots detta måste lifta så lita på din intuition. Du behöver inte åka med en bil som stannat om du tycker att det känns fel på något sätt. Du kan ju även välja att bara åka med kvinnliga bilister.
När du är utomlands, tänk på att i vissa länder så uppfattas ögonkontakt som en invit; då kan det vara bättre att ignorera dem helt och titta ner.

Kontaktannonser, Internet dejting och övergrepp

När du svarar på annons eller ska träffa en person du lärt känna via internet så se till att du inte träffar personen ensam. Ni kan stämma träff på ett fik till exempel. Detta gäller allt, även vid bostadsannons eller försäljning av vad som helst. Släpp inte in okända män i huset/lägenheten. Följ heller inte med en man som du känner dig otrygg med.
Att du blir arg över att begränsa dig, och tycker att våldtäktsmännen ska sitta inne istället är en helt naturlig reaktion. Alla borde få känns sig trygga. Det är upprörande att det är på det här sättet, att man måste misstänka alla män som finns i vår omgivning.
Övergrepp kan också ske när man precis börjat träffa en ny partner. En man kan dömas för att ha begått sexuellt övergrepp även om han bor tillsammans med henne och paret varken har separerat eller ansökt om skilsmässa. Skydda dig mot dessa attacker genom att vara försiktig när du träffar nya människor eller när en vän, släkting eller kollega beter sig märkligt, Bjud varken hem eller ge din adress till någon du inte känner särskilt bra. Om någon gör oönskade framstötar ska du klart och tydligt låta honom veta att du inte är intresserad och att ett nej faktiskt betyder just nej.

Våldsmän vill utöva kontroll!

Intervjuer med våldtäktsmän har visat att deras huvudsakliga drivkraft är att utöva kontroll över andra; brottet har inget med lust, passion eller kärlek att göra. Många våldtäktsmän har allvarliga psykiska problem och många har själva utsatts för sexuella övergrepp som barn. Deras längtan efter sexuell dominans kan visas genom våldsamheter i relationer. Dessa tecken är dock inte lätta att se och våldtäktsmän kan verka ”normala”, välanpassade samhällsmedborgare.

Jag kan inget om självförsvar. Hur ska jag då försvara mig?

Trots att vi gör allt vad vi kan för att hålla oss säkra kan vi ändå bli attackerade. Om du är orolig för hur du bäst ska hantera ett övergrepp kan du fundera över följande information. Att höra om vad andra gått igenom kan hjälpa dig i återhämtningsprocessen om du själv råkar ut för en våldtäkt eller sexuellt övergrepp.
Många undrar vad de skall och bör göra vid ett sexuellt övergrepp. Som vid andra attacker mot en själv är det svårt att förutse den egna reaktionen, och det beror på vilket fysiskt och känslomässigt tillstånd kan befinner sig i, hur situationen ser ut och hur gärningsmannen beter sig mot dig. Det är bara du som kan bedöma dessa faktorer och bestämma hur du bör agera just då. Reagerar du genast med att skrika, ropa, kämpa och använda självförsvarsknep ger det dig god chans att få hjälp av andra, och det kan vara tillräckligt för att övertyga överfallaren om att du är för svårt att kontrollera.
Chock eller rädsla – speciellt om den som attackerar har ett vapen – kan tillfälligt göra dig paralyserad, men det innebär inte att du inte har några alternativ. Du kan vänta på rätt tillfälle att skrika eller kämpa emot, som när gärningsmannen lägger ifrån sig vapnet eller knäpper upp byxorna.
Säger gärningsmannen att han inte kommer att skada dig om du inte skriker eller gör motstånd kanske det bästa sättet att överleva är att göra som han säger, speciellt om han har vapen. Tänk bara på att det betyder att du måste lita på hans ord och lita på att han går sin väg efter dådet. Du tar onekligen en risk om du kämpar emot eftersom det kan göra angriparen arg och få honom att ge igen, men detta måste vägas mot risken att inte göra någonting och ändå bli skadad. Du fåt aldrig känna dig skyldig och tro att du uppmuntrat till övergreppet eller ”låtit det hända”, eller för att du inte kämpade emot eller inte lyckades med att försvara dig, det är alltid våldtäktsmannen som är skyldig.

Vad ska man göra om man blivit våldtagen?

Anmäl alltid till polisen. Det finns olika skäl till varför en del människor väljer att inte anmäla sexuella övergrepp. Man kanske känner sig skamsen eller generad, man kan vara rädd för hämnd eller tro att man har sig själv att skylla. Att anmäla brottet kan dock vara välgörande; man känner att rättvisa skipas, man hjälper andra att känna sig tryggare och förhindrar kanske våldtäktsmannen att attackera någon annan.
Det första man bör göra efter ett övergrepp är att ta sig till en säker plats, där du kan ringa efter polisen och ambulans eller till en vän eller familjemedlem. Även om du instinktivt vill tvätta dig så snart som möjligt bör du undvika just det, liksom att byta kläder och borsta tänderna, tills du blivit undersökt av en läkare. Har du redan tvättat dig ska du inte låta detta hindra dig från att anmäla brottet; det finns kanske fortfarande bevis som kan användas. Även om du inte går till polisen bör du söka upp en läkare eller ett sjukhus, så att eventuella skador kan behandlas och undersöka om det finns risk för oönskad graviditet eller sexuellt överförbara sjukdomar.

Skuldkänslor vid övergrepp

Hur än omständigheterna ser ut vid en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp så kan följderna bli enorma. Hur man reagerar är givetvis mycket individuellt och känslorna du får kan förändras allt eftersom tiden går. I början är du kanske rädd, oförstående eller kanske helt stum. En del känner sig distanserade, andra gråter hysteriskt och kan inte sluta. Skuldkänslor är en vanlig reaktion och kan vara en barriär för att acceptera att det som hänt faktiskt var ett brott. Efter en tid försöker en del människor att hantera saken genom att isolera sig och att inte vilja prata.

Posttraumatisk stress efter sexuella övergrepp – hur du kan hjälpa henne!

I vissa fall kan våldtäkt och sexuella övergrepp leda till posttraumatisk stress. Även om du i början tror att du klarar av det här ensam är det effektivaste sättet att hantera ett övergrepp att söka psykologhjälp så snart som möjligt efter övergreppet. Sexuella övergrepp kan i hög grad även påverka partnern och familjemedlemmarna. Kanske känner de ilska och vill hämnas eller så känner de sig oförmögna att skylla den de älskar. I samtalsterapi kan man få utlopp för dessa känslor. Om en vän, partner eller någon i familjen har råkat ut för ett sexuellt övergrepp är ditt stöd mycket viktigt. Se till att finns till hands närhest offret behöver dig. Låt henne förstå att hon inte tar upp för mycket av din tid eller att hon skapar problem för dig. Så här kan du hjälpa till;
Ge henne tid. Pressa henne inte att prata med dig och ha tålamod med återhämtningen, som kan ta flera år.
Var omtänksam och ge ditt stöd utan att ställa några krav på henne. Tro på vad hon berättar.
Hjälp henne att förstå att det inte var hennes fel utan gärningsmannens.
Finns till hands och hjälp till med sådant som hushållsarbete, men bara om hon vill att du gör det.
Försäkra din partner om att hon fortfarande är tilldragande. Pressa inte henne till sex utan låt henne bestämma takten.